Algemene informatie en spelregels

Registreer (opnieuw) gratis voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 augustus 2018.


Wie mag de gratis voorleessoftware aanvragen?

Alle leerlingen met lees- en/of schrijfbeperkingen die voorleessoftware noodzakelijk maken in een erkende school van het lager en secundair onderwijs en leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde (die ingericht worden door secundaire scholen).

De leerling beschikt over één van volgende attesten:

 • ADIBib-attest 
 • Dyslexie
 • Dyspraxie
 • Leerlingen gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • Leerlingen met een inschrijvingsverslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod

Als je geen recht hebt op de voorleessoftware kan je deze aankopen bij de leveranciers zelf.


Hoe verloopt de procedure?

 1. Iemand maakt een account aan om de software te kunnen aanvragen. Dit kan zijn één van de ouders, iemand van de school, een logopedist, de leerling zelf vanaf 13 jaar,... Er kan slechts één accounthouder zijn per leerling en meerdere leerlingen per accounthouder.
 2. De accounthouder krijgt binnen de 15 min. een bevestigingsmail waarin een link zit. Kijk ook zeker in je spam als je deze mail niet meteen ontvangt. Onze mail kan worden tegengehouden door specifieke firewalls. Je neemt dan contact via het contactformulier op de website.
 3. Bevestig je account door op de link te klikken.
 4. Log in als accounthouder.
 5. Voeg de leerling toe met de attestgegevens, rijksregisternummer en het instellingsnummer van de school van het betreffende schooljaar.
  1. Accounthouders die geen ouder of voogd zijn mogen geen software aanvragen zonder expliciete toelating van de ouders. Zorg dat je de nodige toestemming hebt.
  2. Een accounthouder is gekend bij naam en mail. Je mag geen leerlingen inschrijven die geen nood hebben aan voorleessoftware. Het is niet de bedoeling een hele school in te schrijven.
  3. Heeft de leerling een andere nationaliteit? Vul het BIS-nummer in in het veld voor het rijksregisternummer.
  4. Beschik je niet over het BIS-nummer? De school kent het BIS-nummer.
 6. Kies de software die de leerling zal gebruiken. Je kan slechts één van de beschikbare softwarepakketten kiezen. Vraag eerst na bij de school of dit pakket ook op school wordt gebruikt.
 7. De accounthouder krijgt een mail met de inloggegevens van de leerling.
 8. In die mail staan de stappen om de gekozen software op te starten.
 9. Bij problemen met de opstart van de software neem je contact met de firma die deze software verkoopt. Zij lossen al de problemen met jou op. Stuur hierover geen mails naar LeesVoor! Vlaanderen. Wij kunnen je niet verder helpen.
 10. Ga naar www.adibib.be om ADIBoeken te bestellen. De bestelling is gratis.

Aandachtspunten:

 • Je kan geen leerlingen registreren als je account niet bevestigd is. 
 • Elk schooljaar moet je de registratie van de leerling vernieuwen. 
 • Als je als accounthouder leerlingen inschrijft, moet je zorgen voor de nodige documenten die bewijzen dat je de expliciete toestemming van de ouders/voogd hebt om deze registratie uit te voeren.
 • Bij voorkeur is de ouder de accounthouder. Deze blijft de meest permanente persoon in de verdere schoolloopbaan van de leerling maar dit is echter geen verplichting.


Hoe verloopt een herregistratie? Hoe registreer ik een leerling die vorig jaar al software had?

 1. De accounthouder logt in op www.leesvoor.vlaanderen
 2. Ga naar 'Leerlingen' in de zijbalk. 
 3. Klik achter de naam van de leerling op 'heractiveren'. Geef het rijksregisternummer en het instellingsnummer van de school op.  
 4. Kies de software die de leerling zal gebruiken. Je kan slechts één van de beschikbare softwarepakketten kiezen. Je kan, indien gewenst, een andere software kiezen dan het jaar ervoor. 
 5. De accounthouder krijgt zoals in de normale procedure nieuwe inloggegevens voor de leerling.


Spelregels

 1. Ouders hebben het eerste recht om accounthouder te zijn. De ouders blijven doorheen de tijd de stabiele ondersteuner van het kind. 
 2. Leerlingen boven 13 jaar kunnen ook zelf accounthouder zijn.
 3. Leerlingen kunnen maar één keer geregistreerd worden op basis van hun rijksregisternummer. Daarom zijn het best de ouders zelf accounthouder. Zo kunnen ze na het verlaten van een school hun kind blijven ondersteunen.
 4. Per leerling kies je voor één softwareprogramma. Een school mag de keuze van de software niet verplichten.
 5. Schrijf als school of logo geen kinderen in zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Houd die toestemmingen ook bij voor eventuele controle. Breng de ouders duidelijk op de hoogte van de inschrijving en vermeld ook welke software je gekozen hebt.
 6. Een school mag geen persoonlijke gegevens van een leerling doorgeven aan derden. De privacywet is daarin heel duidelijk. Rijksregisternummers en attesten behoren tot de persoonlijke gegevens. Maak een duidelijk geschreven overeenkomst als je beroep doet op een externe verwerker.
 7. Softwareleveranciers mogen niet optreden als accounthouder of verwerker voor een school of groep.
 8. De voorleessoftware is een antwoord op een nood aan voorleessoftware. Voor leerlingen voor wie je niet kan aantonen dat de software nodig is, mag je de software niet aanvragen. Daar zullen regelmatig controles voor gebeuren. Vraag je toch voor grote groepen aan? Maak dan een schooldossier waarin je per leerling aangeeft op basis van welke criteria je voorleessoftware aanvraagt. Je kan daarbij refereren naar LVS, testen of andere criteria die relevant zijn binnen de schoolcontext. 
 9. Voor leerlingen die de voorleessoftware niet zullen gebruiken, mag je die niet aanvragen. Er zullen bevragingen zijn over het gebruik van de software.
 10. De leveranciers mogen geen gebruikmaken van de leerlinggegevens die voortvloeien uit aanvragen bij Lees Voor! Vlaanderen voor commerciële acties of promoties.


Kan ik van software veranderen?

Normaal verander je niet van software. Je kan wel elk schooljaar vanaf 1 augustus voor een andere software kiezen.

Op www.leesvoor.vlaanderen/informatie-over-voorleessoftware kan je kennis maken met de verschillende voorleessoftwareprogramma's.

Uitzonderlijk kan je de keuze aanpassen. Dit als je verandert van school. Een school mag de keuze van de software niet verplichten.


Ik had al voorleessoftware aangekocht. Mag ik toch gratis voorleessoftware aanvragen?

Ja. Alinea, Kurzweil3000 en SprintPlus kan je op minimum 2 computers installeren en Textaid werkt online.


Er is geen attest beschikbaar. Kan ik toch voorleessoftware vragen voor een leerling?

Neem contact op met het CLB. Indien die nood duidelijk is omwille van problemen met lezen en/of schrijven, kan het CLB een ADIBib-attest opmaken. Dit attest dient zowel voor ADIBoeken als voor Leesvoor! Vlaanderen.


Hoe lang kan ik die software gebruiken?

Je kan de software gebruiken tot op het einde van september van het volgend schooljaar. Je moet wel elk schooljaar opnieuw inschrijven. Bij de overgang naar het Hoger Onderwijs of huisonderwijs kan je de software niet gratis gebruiken.


Ik ken mijn wachtwoord niet meer?

Neem contact met de producent van de software. Wij kunnen je niet helpen.