Brochure: Aan de slag met voorleessoftware op school 

Aan de slag met voorleessoftware op school - een gids met 8 vragen en antwoorden

Bij de brochure horen een aantal bijlagen met concrete stappenplannen en checklisten om de stap naar de implementatie van voorleessoftware in de klas te vergemakkelijken:

Bijlage 1: Overzicht van verschillende rollen en fasen

Bijlage 2: Randvoorwaarden en aandachtspunten voor gebruik van een ICT-hulpmiddel thuis en op school

Bijlage 3: Actieplan implementatie ICT-hulpmiddelen

Bijlage 4: Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en/of schrijven


Je vindt de brochure met bijlage in de bibliotheek van Eureka Letop: www.letop.be