Over Ons | Eureka Die-’s-Lekti-kus vzw

 

Eureka Die-'s-lekti-kus vzw maakt samen met Eureka OnderwijsEureka Expert en Eureka Foundation deel uit van Eureka Leuven.

Eureka Die-'s-lekti-kus vzw beheert 3 websites, elk met hun specifiek doel: www.letop.be, Eureka ADIBib,  Lees Voor! Vlaanderen.

Missie

Eureka Die-’s-lekti-kus vervult een hefboomfunctie wat betreft de herkenning en begeleiding van leerstoornissen in het onderwijs (basisonderwijs en secundair onderwijs). De vzw wil betere kansen creëren voor leerlingen met leerstoornissen (en aanverwante specifieke aandachtsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen) zodat zij hun competenties kunnen ontwikkelen. 

Dit doet ze door scholen en het brede onderwijsveld te sensibiliseren (bewustwording), te informeren (kennisvergroting) en te ondersteunen (vaardigheden vergroten) bij de aanpak van leerstoornissen en problemen bij het leren. Daarnaast wil ze ook, breed maatschappelijk, meer aandacht vragen voor de groep kinderen en jongeren met leerstoornissen.

Realisaties

Eureka Die-’s-lekti-kus realiseerde reeds talrijke projecten in verband met leerstoornissen en problemen bij het leren:


Publicaties

·        Het (blauwe) sensibiliserend infopakket ‘Eerste hulp bij  leerstoornissen’ met de film ‘Ik heet niet dom’

·        De (rode) werkmap ‘Leerzorg’ met werkfiches en dvd, ontwikkeld in  samenwerking met de Leuvense CLB’s

·        De (groene) werkmap 'De computer, mijn surfplank bij het leren'

·        ADHD Toolkit, in samenwerking met dienst psychiatrie van U.Z. Gasthuisberg en vzw Zit Stil.

·        De brochure 'Dyslexiesoftware! En nu?'

Je kan deze publicaties terugvinden op www.letop.be


www.letop.be

Informerende website voor leerkracht, ouders en professionelen over leerstoornissen en problemen bij het leren. Je vindt er informatie over leerstoornissen, de publicaties van Eureka Die-’s-lekti-kus vzw en een digitale bibliotheek met recensies en interessante documenten. Letop heeft ook een maandelijkse nieuwsbrief omtrent leerstoornissen.


www.adibib.be

Eureka ADIBib stelt GRATIS digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen. ADIBib krijgt de druk-pdf's van de Vlaamse educatieve uitgeverijen van schoolboeken, en zet die om naar een aangepast digitaal bestand. Kinderen met lees- en/of schrijfbeperkingen kunnen het boek dus gebruiken op hun laptop. Ze zien op hun computerscherm alles wat in de gedrukte versie van het leerboek staat. Ze kunnen voorleessoftware gebruiken, en zo tegelijk lezen, luisteren naar wat in hun leerboek staat, en zelf dingen invullen. Eureka ADIBib startte in 2008 als een proefproject. Sinds september 2011 krijgt ADIBib subsidies van de Vlaamse overheid.